Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla Klientów
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest MOBILNY GABINET PSYCHODIETETYCZNY „PANACEA” Lidia Gontarz z siedzibą w Ostrołęce, ul. Brata Zenona Żebrowskiego 4/19
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odbycia konsultacji psychodietetycznych, obejmujących szczegółowy wywiad żywieniowo – zdrowotny (formularz psychodietetyczny), dokonania pomiarów antropometrycznych i ich interpretacji, doradztwa żywieniowego, opracowywania odpowiedniego planu żywieniowego oraz edukacji zdrowotnej – na podstawie art. 6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie podmiot uczestniczący w realizacji usługi
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji usługi
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.