PSYCHODIETETYKA

Psychodietetyka jest nową dziedziną nauki, która może pomóc odzyskać równowagę między ciałem a psychiką.

Gabinet psychodietetyczny jest miejscem, gdzie wiedza o żywieniu i wiedza psychologiczna łączą się. Dzięki temu wzmacnia się skuteczność w podejmowaniu działań, naprawia się szkody poczynione przez media, walczy się ze złymi nawykami żywieniowymi. Wzrasta poczucie własnej wartości i atrakcyjności. Kompleksowe podejście gwarantuje sukces i uzyskanie trwałych efektów. Dieta ma służyć nie tylko utracie kilogramów (z czym jest powszechnie utożsamiana), ale poprawie zdrowia oraz kondycji psychicznej i fizycznej.