Wizyty kontrolne

WIZYTY KONTROLNE

Mają na celu dostosowanie planu żywieniowego indywidualnie do klienta, jego potrzeb i oczekiwań, wzmocnienie motywacji i sposobu myślenia dotyczącego stylu życia oraz odżywiania się. Omawiane są trudności związane z procesem zmian.
Czas, którego potrzebuje dana osoba na nauczenie się prawidłowego odżywiania jest różny. Zatem liczbę spotkań określa się indywidualnie.
Terapia psychodietetyczna jest prowadzona w celu usunięcia konkretnego problemu i może nie wyeliminować innych ukrytych problemów.