CELE SESJI PSYCHODIETETYCZNEJ


CELE SESJI PSYCHODIETETYCZNEJ


  •  Rozpoznanie przyczyn problemu żywieniowego
  •  Opracowanie skutecznego planu zmian nawyków żywieniowych
  •  Pomoc osobom z niską motywacją do utrzymania zmian
  •  Pomoc w przejściu kryzysu w zmianie
  •  Wskazanie właściwej drogi do poprawy stanu zdrowia
  •  Zwiększenie świadomości własnego ciała
  •  Wejrzenie we własne myśli, emocje i potrzeby.