ŻYWNOŚĆ
ŻYWNOŚĆ

ŻYWNOŚĆ Żywność to każda substancja (środki spożywcze i używki), surowiec, półprodukt, produkt, które są przeznaczone do spożycia przez człowieka. Również napoje, gumy do żucia oraz substancje które są używane podczas…

DLACZEGO JEMY
DLACZEGO JEMY

DIETETYKA to dyscyplina łącząca wiedzę takich nauk jak: biologia, biochemia, fizjologia i patofizjologia, medycyna kliniczna, higiena, profilaktyka zdrowia, technologia żywności i techniki przyrządzania pożywienia. Zajmuje się znaczeniem żywności i żywienia…